Flagning med YF flag - yachtflag

I havn eller til ankers hejses eller sættes yachtflaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00 og hele året hales det ned ved solnedgang.

Til søs føres yachtflaget når det er lyst. Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, hvilket i dag er kutyme for langt de fleste lystsejlere. Motorbåde uden master fører yachtflaget fra flagspil agter.

Motoryachter, der deltager i kapsejlads fører normalt ikke yachtflag under sejladsen, men det er god skik at sætte flaget, når målstregen passeres.

Kipning med flaget

Kipning er den mest elegante hilsen, der findes til søs, og en hyggelig del af flagføring. Der kippes for Kongeskibet, orlogsskibe, skoleskibe og for andre både, når vi mødes i det fremmede. Kipning foretages ved at hale flaget ned til ca. halv og dér afvente svaret. Derefter hales flaget i top igen. Alle andre måder at kippe på bør undgås.

Gæsteflag

Ved besøg i udlandet kan værtsnationens flag bruges som "gæsteflag". Det må ikke være større end nationalflaget, og det placeres normalt under styrbords saling.

Signalflag

Følgende tekst og illustration er lånt fra Wikipedia, den frie encyclopædi

Signalflag er flag, hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land. Historisk har der været adskillige serier af signalflag, men de internationale signalflag er i dag mest udbredt. Signalflag sættes ofte i en dobbelt line, der har toppunkt i sallinghornet og som fastholdes med en lineholder på masten.

Et signalflag kan sættes enten Close up hvor flaget er sat højest oppe i faldet. Flaget kan også sættes på Dip, hvor flaget bliver sat cirka 1/3 af faldets længde fra toppen, således at det er synligt at det er klar til at blive sat Close Up og dermed viser at man er er ved at forberede til at udføre flagets betydning.

De civile signalflag har hver deres egen betydning når de hænger alene og koden gælder for al skibsfart:

Flag

Bogstav

Civil betydning

Militær betydning

A Jeg har dykker ude. Hold godt klar og med langsom fart.
ICS Bravo.svg B Jeg laster/losser/transporterer farligt gods. Jeg er i færd med at at affyre et eller flere våben.
< C Ja (bekræftende).
ICS Delta.svg D Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere.
ICS Echo.svg E Jeg drejer til styrbord.
ICS Foxtrot.svg F Jeg er ikke manøvredygtig, sæt Dem i forbindelse med mig. Hold klar af mig, jeg udfører flyoperationer
ICS Golf.svg G Jeg ønsker lods.
ICS Hotel.svg H Jeg har lods om bord. Hold klar, jeg udfører helikopteroperationer
ICS India.svg I Jeg drejer til bagbord. Til brug for at modtage/lægge sig på siden af et andet skib i havn
ICS Juliet.svg J Jeg er i brand og har farligt gods om bord, hold godt klar af mig.
ICS Kilo.svg K Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem.
ICS Lima.svg L Stop Deres skib øjeblikkeligt.
ICS Mike.svg M Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet. Jeg har lægevagt
ICS November.svg N Nej (benægtende).
ICS Oscar.svg O Mand over bord!
ICS Papa.svg P Skibet skal sejle, alle mand om bord (Blå Peter).
ICS Quebec.svg Q Mit skib er smittefrit, jeg anmoder om frit samkvem med land. Tilbagekaldelse af skibets mindre både.
ICS Romeo.svg R Jeg har modtaget dit signal. I havn: Vagtskib
Til søs: Klar til at komme på siden af et andet skib.
ICS Sierra.svg S Min maskine går bak.
ICS Tango.svg T Hold klar af mig.
ICS Uniform.svg U De stævner mod fare.
ICS Victor.svg V Jeg behøver hjælp.
<ICS Whiskey.svg W Jeg behøver lægehjælp.
ICS X-ray.svg X Afbryd Deres forehavende og vær opmærksom på mine signaler.
ICS Yankee.svg Y Jeg driver for mit anker.
ICS Zulu.svg Z Jeg ønsker slæbebåd.
ICS November.svgICS Charlie.svg N og C Jeg er i nød og behøver øjeblikkelig hjælp (Mayday).

Talstandere

ICS Pennant Zero.svg Pennant 0 Tallet 0.
ICS Pennant One.svg Pennant 1 Tallet 1.
ICS Pennant Two.svg Pennant 2 Tallet 2.
ICS Pennant Three.svg Pennant 3 Tallet 3.
ICS Pennant Four.svg Pennant 4 Tallet 4.
ICS Pennant Five.svg Pennant 5 Tallet 5.
ICS Pennant Six.svg< Pennant 6 Tallet 6.
ICS Pennant Seven.svg Pennant 7 Tallet 7.
ICS Pennant Eight.svg Pennant 8 Tallet 8.
ICS Pennant Niner.svg Pennant 9 Tallet 9.

Specialflag

ICS Answer.svg Answer Svarstander Når Answer-standeren hænger over et andet flag skal flagets civile betydning benyttes.
ICS Repeat One.svg 1. Sub 1. gentagelse I havn: Chefen for Flådestyrkens fraværsstander.
ICS Repeat Two.svg 2. Sub 2. gentagelse I havn': Stabschefens fraværsstander
ICS Repeat Three.svg 3. Sub 3. gentagelse I havn: Chefens fraværsstander.
ICS Repeat Four.svg 4. Sub 4. gentagelse

Militære standere

Flag

Bogstav

Betydning

ICS Zero.svg 0 Tallet 0.
ICS One.svg 1 Tallet 1.
ICS Two.svg 2 Tallet 2.
ICS Three.svg 3 Tallet 3.
ICS Four.svg 4 Tallet 4.
ICS Five.svg 5 Tallet 5.
ICS Six.svg 6 Tallet 6.
ICS Seven.svg 7 Tallet 7.
ICS Eight.svg 8 Tallet 8.
ICS Niner.svg 9 Tallet 9.

Specialflag

ICS Prepare.svg Preperation Benyttes ved ceremoniel ved solens opgang og -nedgang
ICS Question.svg Question -
ICS Negative.svg Negation -
ICS Designation.svg Designation -
ICS Corpen.svg Course Pennant -
ICS Turn.svg Turn -
ICS Screen.svg Screen -
ICS Speed.svg Speed -
ICS Station.svg Station -
ICS Port.svg Port -
ICS Starboard.svg Starboard -
ICS Formation.svg Formation -
ICS Division.svg Division -
ICS Squadron.svg Squadron -
ICS Group.svg Group -
Subdivision -
Emergency -